De daling van de export van de Zwitserse horloge-industrie is afgelopen maand maart toegenomen. De waarde van producten die Zwitserland uit zijn gegaan is liefst 26,6% lager dan in dezelfde maand vorig jaar. De trend in het eerste kwartaal is daarmee glashelder, gezien de daling van 23,5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2008. Het 12 maandelijkse gemiddelde is nu ook voor het eerst onder 0 gaat: -1.6%.


De waarde van geëxporteerde polshorloges (-27,2%) is harder gedaald dan andere producten (-19,4). Bimetalen (combinatie goud-staal) horloges werden in maart buitengewoon hard geraakt, terwijl de daling van horloges van staal en goud vrijwel binnen het gemiddelde bleef. Qua aantallen was de daling minder sterk. In maart 2009 werden 220.000 horloges (-11,4%) minder geëxporteerd dan in maart 2008. Deze daling is toe te schrijven aan metalen horloges, export van horloges van andere materialen steeg.De daling in maart is voornamelijk gefocust op de hogere prijssegmenten. Horloges die tussen de 500 en 3.000 CHF (Zwitserse Frank) kosten blijven in een zeer negatieve trend zitten, waar ze nu gezelschap krijgen van horloge uit de segmenten boven de 3.000 CHF, die tot nu toe in hun data juist meer weerstand hadden getoond. Horloges goedkoper dan 200 CHF registreerden een onder gemiddelde daling, terwijl de export van producten tussen de 200 en 500 CHF zelfs enkele punten in waarde en 9,6% in aantallen steeg.


De situatie bleek in maart in vrijwel alle markten lastig te zijn. Hong Kong (-29,2%) liet een flinke afname zien en de waarde van export naar de VS noteerde zelfs voor de tweede maand op rij een halvering (ten opzichte van dezelfde maand in 2008). Europa deed het boven gemiddeld goed. Italië en Duitsland lieten een relatief kleine daling ziet (resp. 10% en 7,9%), naar Frankrijk nam de export zelfs toe (+2,7%). China (-32,6%), Singapore (-33,6%) en de Verenigde Arabische Emiraten (-58,1%) eindigden voor het eerst in het rood.


Genoemde cijfers zijn cijfers van maart 2009 t.o.v. maart 2008 tenzij anders vermeld. De cijfers in dit bericht zijn afkomstig van de Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH). Deze cijfers hebben alleen betrekking op export data en niet op data met betrekking tot verkoop aan consumenten. Verschillen tussen deze twee soorten data zijn daarom mogelijk. De data in dit bericht moeten worden gezien als data van alle Zwitserse horloge bedrijven samen, het geeft geen inzicht in hoe individuele bedrijven presteren daar dit per bedrijf enorm kan verschillen.