Van de wieg tot het graf, van school tot de kerk, van burenruzies tot financiële investeringen; Johannes Calvijn heeft een diepgaande stempel gedrukt op het dagelijkse leven in Genève in de 16e eeuw.

Calvijn was pastor en theologie professor in Genève, een pastor en professor met veel macht. Vanaf het moment van zijn terugkeer naar Genève in 1541, begon hij kerkelijke verordeningen uit te vaardigen waardoor de Geneefse bevolking een rigoureuze discipline en een nieuwe perceptie van tijd moesten adopteren: er waren straffen voor het te laat komen voor een kerkdienst, kinderen moesten geleerd worden punctueel te zijn, er kwam een nieuw soort kalender etc.


Calvijn bleef er in zijn preken op hameren dat God zijn mensen altijd volgde en dat op de Dag des Oordeels iedereen een minutieus verslag van zijn of haar leven zou moeten kunnen afgeven. Naar deze strenge gemeenschap kwamen midden jaren 1550 goudsmeden en horlogemakers die als religieuze vluchtelingen uit Frankrijk naar Genève waren gekomen. Het begrip tijd was toen al zo belangrijk geworden, dat in 1561 een nieuwe, nog strengere kerkelijke verordening werd uitgevaardigd tegen laatkomers. In 1581 werden op voorspraak van de autoriteiten de zandlopers zelfs vervangen door zandlopers van slechts drie kwartier, om de lengte van kerkdiensten te verkorten. Door deze maatregel kon de tijdmeetkunde zich ontwikkelen en nieuwe vakmensen opleiden die uitstekend werk zouden leveren.


De eerste tijdmeetkundige verordening stamt uit 1601. Als men meester-horlogemaker wilde worden moest men twee meesterwerken kunnen maken: ?een klein alarm-horloge, dat om de nek kon worden gedragen? en ?een vierkante klok die op tafel kon worden gezet?.


(Tekst van Max Engammare, auteur van o.a. L?Ordre de temps, L?Invention de la ponctualité au XVIe siècle (Genève, Droz, 2004), vertaald uit het Frans).


achterkant Montre à Tact ?Calvin 1509-2009?Nu, om de 500ste verjaardag van Calvijn te vieren en zijn invloed op het rigoureus respecteren van uren en minuten te herdenken, presenteert Andersen Genève een nieuw meesterwerk: Montre à Tact ?Calvin 1509-2009?. Van dit tactvolle horloge kan de drager de tijd niet alleen via het venster aan de voorkant, maar ook op discrete wijze door een tweede venster tussen de bandaanzetten bij de ?6? aflezen, zonder zijn pols te bewegen. De plaat op het horloge is gedecoreerd met een handgeschilderd miniatuur kunstwerkje. De achterkant is gegraveerd met een toewijding aan Calvijn en zijn invloed op de geschiedenis en de ontwikkeling van tijdmeetkunde in Genève.


De Andersen Genève Montre à Tact ?Calvin 1509-2009? kost Chf 55.000,-.