De Zwitserse mededingingsautoriteit WEKO/COMCO is een onderzoek gestart tegen ETA Manufacture Horlogère Suisse SA (ETA), een dochteronderneming van de Swatch Group. Het onderzoek moet uitwijzen of het handelen van ETA op de mechanische uurwerken markt tegen de kartelwet ingaat.

Nadat ETA in de herfst van vorig jaar de klanten had laten weten voor het jaar 2009 prijsstijgingen te zullen doorvoeren en de betalingscondities te zullen veranderen, kwamen er bij het secretariaat van de WEKO/COMCO klachten binnen. Een in november 2008 gestart vooronderzoek bood aanknopingspunten dat ETA de mogelijkerwijs bestaande machtsposities op de markt voor mechanische uurwerken misbruikt. Het nu gestarte onderzoek moet gaan uitwijzen of de gedraging van ETA kan worden gezien als kartelrechtelijk ontoelaatbaar misbruik van een marktbeheersende positie. Daarbij zal in het bijzonder gekeken worden of horlogemerken uit de eigen Swatch Group, waar ETA toe behoort, zijn voorgetrokken ten opzichte van externe afnemers.


De Swatch Group laat weten met vertouwen de resultaten van het onderzoek te zullen afwachten en er op te vertouwen dat de uitkomst positief zal zijn. Wel is men minder te spreken over de timing van het onderzoek, nu sinds ongeveer een jaar het merendeel van de externe ETA klanten (door de kredietcrisis) massaal hun bestellingen afzeggen of opschorten, zonder enige consideratie voor het ETA personeel, de infrastructuur noch de investeringen, die juist zo fors zijn geweest door de aanhoudende druk van de WEKO/COMCO als gevolg van klachten van derde partijen.


ETA was een paar jaar geleden ook al eens lijdend voorwerp van een procedure van de Zwitserse mededingingsautoriteit. Aanleiding van het toenmalige onderzoek was de aankondiging van ETA de hoeveelheid ebauches aan afnemers buiten de Swatch Group per 1 januari 2003 te verminderen en per 2006 geheel te beëindigen. Ebauches zijn ruwe bestanddelen van een uurwerk in de vorm van een bouwpakket. Samen met de reguliere bestanddelen van een mechanisch uurwerk vormen deze het mechanische uurwerk. De procedure eindigde in 2004 met een wederzijdse overeenstemming tussen de mededingingsautoriteit en ETA, waarin werd afgesproken dat ETA een verplichting had bestaande klanten tot eind 2010 ebauches te blijven leveren. Dat een groot aantal horlogemerken de laatste jaren eigen uurwerken zijn gaan maken is een direct resultaat van het naderen van de einddatum uit deze afspraak.


© Horloge.info