De Zwitserse horloge-industrie lijkt in het voorjaar een constante groeisnelheid te hebben gevonden. De waarde van de export in mei groeide met een percentage dat dicht in de buurt van het gemiddelde van de eerste vier maanden van 2010 lag: 13% ? naar een niveau van 1.2 miljard Zwitserse franken (CHF). De tweecijferige stijging had ook een sterke positieve invloed op het 12 maandelijkse gemiddelde, waardoor tegen het eind van de zomer ook daar weer groei gezien zou kunnen worden.

Horloges met een exportprijs tussen de 200 en 500 CHF lieten qua waarde de grootste groei zien in mei: ruim 30%. De categorieën 0 tot 200 en 500 tot 3.000 CHF tekende een uniforme groei op van iets onder de 10%. De categorie 3.000-plus haalde in wat in het begin van het jaar ten opzichte van de andere categorieën was laten liggen: een plus van 14,2%. Het aantal geëxporteerde horloges in deze categorie steeg zelfs met 23,7%.De belangrijkste markten voor de Zwitserse horloge-industrie doen allemaal positief van zich spreken, ook de VS lijkt de weg naar boven definitief te hebben gevonden. Spectaculaire groei valt vooral te noteren in Azië. Zo nam de export naar China in mei (ten opzicht van mei 2009) met bijna 100% toe! Europa blijft (geheel volgens verwachting) achter, er zijn zelfs nog forse dalende markten te vinden: Duitsland (-24%), Spanje (-7%) en Griekenland (-20%). Nederland laat zich niet van de wijs brengen en importeerde 12% meer. Ook België, dat eerder dit jaar nog een negatieve markt was, heeft met een stijging van 48% de opwaartse golf weten te vinden.


Genoemde cijfers zijn cijfers van mei 2010 t.o.v. mei 2009, tenzij anders vermeld. De cijfers in dit bericht zijn afkomstig van de  Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH). Deze cijfers hebben alleen betrekking op export data en niet op data met betrekking tot verkoop aan consumenten. Verschillen tussen deze twee soorten data zijn daarom mogelijk. De data in dit bericht moeten worden gezien als data van alle Zwitserse horlogebedrijven samen, het geeft geen inzicht in hoe individuele bedrijven presteren, daar dit per bedrijf kan verschillen.