In januari 2010 was er voor het eerst in 14 maanden weer groei te zien in de export van Zwitserse horloges, ten opzichte van dezelfde maand het jaar daarvoor. De waarde van de export was 2,7% hoger dan in januari 2009 en kwam uit op een totale waarde van 975,8 miljoen Zwitserse franken. De stijging werd vergemakkelijkt door de forse daling in januari 2009, maar belangrijker is dat de positieve trend die in november 2009 werd ingezet (toen voor het eerst een exportstijging te zien was t.o.v. de maand ervoor) werd bevestigd.

Over de hele range van prijsegmenten was een stijging te zien in het aantal geëxporteerde stuks en alleen horloges die duurder zijn dan CHF 3.000,- (export prijs) daalde qua exportwaarde. Het verre Oosten moest ook in januari de kar weer trekken, in het bijzonder Hong Kong, China, Singapore en Taiwan lieten als belangrijke bestemmingslanden forse groei zien. Aan de andere kant bleven de Verenigde Staten en Japan het slecht doen. De belangrijkste Europese markten Frankrijk, Italië en Duitsland lieten ook weer een daling zien en de verwachting is dat deze markten op de korte termijn niet zullen verbeteren. Ook België deed het slecht.


12 maandelijkse gemiddelde Zwitserse horloge export


Nederland was, net als in November 2009, in Europa wel weer een van de positieve uitzonderingen: in januari 2010 was er een exportstijging te zien van 5,1%. Het is voor het eerst in lange tijd dat er positieve cijfers t.o.v. dezelfde maand het jaar ervoor op te tekenen zijn. Dat de weg terug naar het ?oude niveau? voor Nederland echter nog een lange zal zijn, laat de vergelijking januari 2010 / januari 2008 zien: -25,8 %.


Genoemde cijfers zijn cijfers van januari 2010 t.o.v. januari 2009, tenzij anders vermeld. De cijfers in dit bericht zijn afkomstig van de  Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH). Deze cijfers hebben alleen betrekking op export data en niet op data met betrekking tot verkoop aan consumenten. Verschillen tussen deze twee soorten data zijn daarom mogelijk. De data in dit bericht moeten worden gezien als data van alle Zwitserse horloge bedrijven samen, het geeft geen inzicht in hoe individuele bedrijven presteren, daar dit per bedrijf kan verschillen.